Velkommen til Langnes Legesenter

      K O N T A K T I N F O R M A S J O N      
Sentralbord: 77 67 98 88
Faks: 77 67 98 87
Epost: langnes.legesenter@langnes.nhn.no
Besøksadresse: Jekta Storsenter 3.etg. 9015 Tromsø  (beliggenhet - kart)
Postadresse: Karlsøyvegen 12, 9015 Tromsø

May-Brith Lund har avsluttet sin fastlegepraksis
Ny fastlege fra 01.01.17 er Kristine Rognmo-Hogde

Nå kan du få oversikt over ledige timer hos din fastlege før du bestiller direkte fra nettsiden. Gå til nettbestilling.

generell informasjon:


Influensavaksinen har kommet. Koster kr 250.

Drop-in time alle dager på morgenen 
 
Mandag - Torsdag fra kl. 08:15 - 09:00
Fredag fra kl.09:00 - 10:00
 
Timene er ment for raske og enkle problemstillinger som ikke kan vente. 
 
F.eks 

  • Urinveisinfeksjoner
  • Øyebetennelse, og akutte luftveisinfeksjoner
  • Enkle attester som bekreftelse på sykdom til skole
     
    Det er ingen forhåndsbestilling, møt opp, trekk kølapp og meld deg i luken på ditt nummer

For andre problemstillinger som ikke kan vente må du bestille vanlig øyeblikkelig hjelp time. Ring sentralbordet kl 09:00 for å bestille disse.

Ved fastlegebytte sendes IKKE journalen automatisk til ny fastlege. Du må selv bestille denne fra forrige fastlegekontor. Pga personopplysningsloven krever vi skriftlig beskjed. Du kan bruke skjema som du finner under:
Samtykke i DOC-format
Samtykke i PDF-format

E-RESEPT:

eResept er innført i Troms! Bestilling/fornying av resepter skjer som før. Her følger linker til informasjon om eResept:

- Direktoratet for e-helse - Om eResept

- Innlogging MineResepter.no

-----------------------------------------------------------------------


Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre senterets tilgjengelighet så enkel og god som mulig. Det er tilrettelagt for at du skal kunne få informasjon om bestilling av time/resept via disse sidene.
I tillegg finner du informasjon om legesenterets personell, åpnings- og telefontider, pasientinformasjon, samt lenker til andre informasjonskilder, m.m. 

Sidene oppdateres/utvikles kontinuerlig.

Vi vil gjøre oppmerksom på at legene deltar i undervisning av medisinerstudenter ved Universitetet i Tromsø. Dette innebærer at det i perioder vil være behov for å ha student/studenter til stede under konsultasjonen, men kun med ditt samtykke.