Velkommen til Langnes Legesenter

      K O N T A K T I N F O R M A S J O N      
Sentralbord: 77 67 98 88
Faks: 77 67 98 87
Epost: langnes.legesenter@langnes.nhn.no
Post- og besøksadresse: Heilovn. 6, 9015 Tromsø  (beliggenhet - kart)

generell informasjon:

Vi stenger for påske onsdag 16.04.14 kl 12.00 og åpner igjen tirsdag 22.04.14. kl. 08.15.

GOD PÅSKE!

Drop-in time på morgenen 
 
Mandag - Torsdag kl. 08:15
Fredag kl.09:00
 
Timene er ment for raske og enkle problemstillinger som ikke kan vente. 
 
F.eks 

  • Urinveisinfeksjoner
  • Øyebetennelse, forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner
  • Reseptfornyelser
  • Enkle attester som bekreftelse på sykdom til skole
     
    Meld deg i luken

E-RESEPT:

eResept er innført i Troms! Bestilling/fornying av resepter skjer som før. Her føfølger linker til informasjonsbrosjyrer om eResept:

- brosjyre om eResept - bokmål

- brosjyre om eResept - samisk

- electronic prescription - multilingual

- flygeblad om MineResepter.no - bokmål

- flygeblad om MineResepter.no - samisk

- Innlogging MineResepter.no

-----------------------------------------------------------------------


Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre senterets tilgjengelighet så enkel og god som mulig. Det er tilrettelagt for at du skal kunne bestille time/resept/attest via disse sidene.
I tillegg finner du informasjon om legesenterets personell, åpnings- og telefontider, pasientinformasjon, samt lenker til andre informasjonskilder, m.m. Sidene oppdateres/utvikles kontinuerlig.

Vi vil gjøre oppmerksom på at legene deltar i undervisning av medisinerstudenter ved Universitetet i Tromsø. Dette innebærer at det i perioder vil være behov for å ha student/studenter til stede under konsultasjonen, men kun med ditt samtykke.